--
 | Próbka książki

Blurb HTML na kartę produktu

Książka Traktat Sztuka wojny

    
  <h4>od broni ważniejsza jest gotowość do jej użycia</h4>

<p>Trzymasz w rękach wyjątkowy przekład nieśmiertelnego traktatu o skutecznym działaniu oraz dostrojeniu się do prawideł rządzących światem i naturą ludzką.  
Przekład zamknięty w tym tomie to efekt lat pracy i rozmyślań nad starożytnymi tekstami cywilizacji zachodniej i chińskiej. Przemyśleń kogoś, kto połączył w sobie fascynację historią wojskowości i filozofią skutecznego działania, a przy tym zamiłowanie do zwięzłych powiedzonek, które w kilku słowach potrafią przekazać zaskakujące i głębokie spostrzeżenia w otaczający nas świat.
</p>
<h4>W tej książce znajdziesz:</h4>
<ul>
<li>Traktat <cite>Sztuka wojny</cite> w przekładzie Piotra Plebaniaka, autora 
<cite>36 forteli</cite>. Przekład opatrzony jest dogłębną analizą, a jego język stylizowany jest na piękną starą polszczyznę.</li>

<li>Wizję kluczowego przesłania Sun Zi – operowania „Mocą”. </li>
<li>Przykłady z własnego pola eksperckiego dostarczają m.in. gen. Waldemar Skrzypczak, płk  Piotr Gąstał, amb. Andrzej Byrt, prof. Marian Gorynia..</li>

<li>Wypisy z innych starożytnych chińskich traktatów, w tym tych wciąż nie przełożonych na języki zachodnie.</li>

<li>Maksymy o wojnie i naturze ludzkiej zaczerpnięte z dorobku Cywilizacji Zachodniej.</li>
</ul>
<hr>
<p> Zapraszamy do odsłuchania podkastu nt. filozofii wojny. Aż czterogodzinną rozmowę z autorem prowadzi Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oWmj5pfuhtA" target="_blank">Link YouTube</a>.
</p>
<hr>
<p style="font-size:90%;">Polecamy uwadze studium filozofii i praktyki skutecznego działania pt. <cite>Sun Zi i jego Sztuka wojny. Filozofia i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń</cite> (712 stron), które oprócz treści zawartych w niniejszym tomie zawiera zbiór 
esejów i wypowiedzi m.in. prof. Jerzego Bralczyka, prof. Witolda Orłowskiego, dra Radosława Sikory, dra Tomasza Witkowskiego i wielu innych.</p>

<hr>

<h5>nieśmiertelna wizja wojny i powodowania
umysłem przeciwnika 
</h5>
<p>
 Już w starożytności pokolenia chińskich adeptów doskonałą wizję traktatu miały za oczywistość. Jeden z nich rzekł: „Sztuki wojny zmienić nikt nie zdoła, choćby i przez dziesięć tysięcy pokoleń”. Gdyby usunąć z traktatu <cite>Sztuka wojny</cite> wszystko oprócz poniższego fragmentu, nic nie straciłoby starożytne dzieło ze swojej użyteczności. Mistrz oddzielony od nas dwoma tysiącleciami tako rzecze:</p>
<p>Przeto mistrz wojowania 
do mistrzostwa swego dochodzi Moc budując, 
a nie przez rozkazów wydawanie. (...) <p>
<hr>
<p style="font-size:110%;">A kto na Mocy polega, ludzi pcha do walki, aż na podobieństwo bali i kamieni się toczą. Naturą onych nieporuszoność jest, gdy na płaskiej ziemi leżą, pędu zaś na pochyłości nabierają. Sterować poczynaniami wroga i podwładnych to sprawić, 
by podsunięte im myśli i działania uznali za realizację własnych, jedynie oczywistych motywów i celów.
</p>
<h4>Rekomendacje</h4>
<p>Książka rekomendowana jest żołnierzom WOT, służbom mundurowym, studentom zarządzania. Swoje pochlebne zdanie wyrazili o niej: prof. Marian Gorynia, prof. Krzysztof Miszczak, gen. Waldemar Skrzypczak i wielu innych.</p>